Nghị Quyết 05/2007/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 05/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 18/07/2007
Trích yếu Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Văn Bàn về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện mục tiêu phát triển KT – XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển KT – XH 6 tháng cuối năm 2007.
Người ký
Ngày hiệu lực 18/07/2007
Công báo Công báo số 14