Quyết Định 01/2007/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 01/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 16/08/2007
Trích yếu Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn về việc ban hành chương trình hành động của UBND huyện về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Người ký
Ngày hiệu lực 16/08/2007
Công báo Công báo số 14