Quyết Định 45/2007/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 45/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 08/08/2007
Trích yếu Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc điều chỉnh mức thu phí chợ quy định tại Khoản 3, Điều 1, Quyết định số 14/2006/ QĐ – UBND ngày 03/3/2006 của UBND tỉnh Lào Cai.
Người ký
Ngày hiệu lực 08/08/2007
Công báo Công báo số 13