Quyết Định 47/2007/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 47/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 08/08/2007
Trích yếu Quyết định số 47/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành phí thẩm định kết quả đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Người ký
Ngày hiệu lực 08/08/2007
Công báo Công báo số 13