Quyết Định 53/2007/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 53/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 08/08/2007
Trích yếu Quyết định số 53/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định chính sách cho vay vốn hồ trợ hộ nghèo chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Người ký
Ngày hiệu lực 08/08/2007
Công báo Công báo số 13