Nghị Quyết 60/2007/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 60/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 30/07/2007
Trích yếu Nghị quyết số 60/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về việc Thông qua các báo cáo kết quả giám sát 6 tháng đầu năm 2007 của Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện Bảo Thắng.
Người ký
Ngày hiệu lực 30/07/2007
Công báo Công báo số 12