Nghị Quyết 61/2007/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 61/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 30/07/2007
Trích yếu Nghị quyết số 61/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm. Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007của huyện Bảo Thắng.
Người ký
Ngày hiệu lực 30/07/2007
Công báo Công báo số 12