Nghị Quyết 62/2007/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 62/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 30/07/2007
Trích yếu Nghị quyết số 62/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về việc Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007; Điều chỉnh dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2007.
Người ký
Ngày hiệu lực 30/07/2007
Công báo Công báo số 12