Nghị Quyết 68/2007/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 68/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 30/07/2007
Trích yếu Nghị quyết số 68/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bảo Thắng về việc Điểu chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 – 2010 của thị trấn Tằng Loỏng huyện Bảo Thắng
Người ký
Ngày hiệu lực 30/07/2007
Công báo Công báo số 12