Nghị Quyết 02/2007/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 02/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 09/07/2007
Trích yếu Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Si Ma Cai về việc Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2006.
Người ký
Ngày hiệu lực 09/07/2007
Công báo Công báo số 12