Quyết Định 38/2007/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 38/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 01/08/2007
Trích yếu Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, khai thác sử dụng nước mặt, xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Người ký
Ngày hiệu lực 01/08/2007
Công báo Công báo số 11