Nghị Quyết 02/2007/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 02/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 16/07/2007
Trích yếu Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2007; điều chỉnh một số chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội, dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2007.
Người ký
Ngày hiệu lực 16/07/2007
Công báo Công báo số 09