Quyết Định 32/2007/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 32/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 10/07/2007
Trích yếu Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 10/07/2007
Công báo Công báo số 08