Nghị Quyết 01/2007/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 01/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 17/07/2007
Trích yếu Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về việc phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụ mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng cuối năm 2007.
Người ký
Ngày hiệu lực 17/07/2007
Công báo Công báo số 08