Quyết Định 29/2007/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 29/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 05/07/2007
Trích yếu Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành đơn giá và quy định về nộp tiền san tạo mặt bằng, tiền thuê đất tại các khu kinh tế trọng điểm thuộc khu Kinh tế cửa khẩu Lào Cai.
Người ký
Ngày hiệu lực 05/07/2007
Công báo Công báo số 07