Quyết Định 07/2007/ QĐ- UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 07/2007/ QĐ- UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 07/02/2007
Trích yếu Quyết định số 07/2007/ QĐ- UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế giám sát, đánh giá và thông tin phản hồi trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Người ký
Ngày hiệu lực 07/02/2007
Công báo Công báo số 04