Quyết Định 01/2007/ QĐ- UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 01/2007/ QĐ- UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 03/01/2007
Trích yếu Quyết định số 01/2007/ QĐ- UBND của UBND tỉnh về việc công bố hết hiệu lực đối với Quyết định số 342/ 2005/ QĐ - UBND ngày 11/7/2005 của UBND tỉnh Lào Cai V/v ban hành quy định về quy trình tiếp nhận hồ sơ và giải quyết yêu cầu của các nhà đầu tư xin đăng ký đầu tư kinh doanh vào Khu thương mại Kim Thành, các các cụm công nghiệp Đông Phố Mới, Bắc Duyên Hải theo cơ chế “ một cửa”
Người ký
Ngày hiệu lực 03/01/2007
Công báo Công báo số 03