Quyết Định 02/2007/ QĐ- UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 02/2007/ QĐ- UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 05/01/2007
Trích yếu Quyết định số 02/2007/ QĐ- UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Người ký
Ngày hiệu lực 05/01/2007
Công báo Công báo số 03