Quyết Định 03/2007/ QĐ- UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 03/2007/ QĐ- UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 05/01/2007
Trích yếu Quyết định số 03/2007/ QĐ- UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành phí đấu thầu, phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 05/01/2007
Công báo Công báo số 03