Quyết Định 06/2007/QĐ- UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 06/2007/QĐ- UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 12/01/2007
Trích yếu Quyết định số 06/2007/QĐ- UBND của UBND tỉnh về việc công bố văn bản do UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành và bãi bỏ quy định một số loại phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Người ký
Ngày hiệu lực 12/01/2007
Công báo Công báo số 03