Chỉ thị 01/2007/ CT - UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 01/2007/ CT - UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 02/01/2007
Trích yếu Chỉ thị số 01/2007/ CT - UBND của UBND tỉnh về một số giải pháp chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2007.
Người ký
Ngày hiệu lực 02/01/2007
Công báo Công báo số 03