Nghị Quyết 10/2006/NQ- HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 10/2006/NQ- HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 26/12/2006
Trích yếu Nghị quyết số 10/2006/NQ- HĐND của HĐND huyện Văn Bàn về việc quyết định dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2007 và định mức thời kỳ ổn định ngân sách địa phương năm 2007 – 2010 huyện Văn Bàn
Người ký
Ngày hiệu lực 26/12/2006
Công báo Công báo số 03