Nghị Quyết 11/2006/NQ – HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 11/2006/NQ – HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 26/12/2006
Trích yếu Nghị quyết số 11/2006/NQ – HĐND của HĐND huyện Văn Bàn về việc phê chuẩn chương trình họat động năm 2007 của HĐND huyện
Người ký
Ngày hiệu lực 26/12/2006
Công báo Công báo số 03