Quyết Định 93/2006/QĐ- UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 93/2006/QĐ- UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 28/12/2006
Trích yếu Quyết định số 93/2006/QĐ- UBND của UBND tỉnh về việc ban hành bộ đơn giá công trình, Lập bản đồ hiện trạng mạng lưới giao thông tỉnh Lào Cai.
Người ký
Ngày hiệu lực 28/12/2006
Công báo Công báo số 02