Quyết Định 91/2006/QĐ- UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 91/2006/QĐ- UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 26/12/2006
Trích yếu Quyết định số 91/2006/QĐ- UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Lào Cai.
Người ký
Ngày hiệu lực 26/12/2006
Công báo Công báo số 02