Quyết Định 90/2006/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 90/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 26/12/2006
Trích yếu Quyết định số 90/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn tỉnh Lào Cai.
Người ký
Ngày hiệu lực 26/12/2006
Công báo Công báo số 02