Quyết Định 89/2006/ QĐ- UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 89/2006/ QĐ- UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 18/12/2010
Trích yếu Quyết định số 89/2006/ QĐ- UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Thương maị và Du lịch tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 18/12/2010
Công báo Công báo số 02