Quyết Định 88/2006/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 88/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 06/12/2010
Trích yếu Quyết định số 88/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai.
Người ký
Ngày hiệu lực 06/12/2010
Công báo Công báo số 02