Quyết Định 87/2006/QĐ - UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 87/2006/QĐ - UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 06/12/2010
Trích yếu Quyết định số 87/2006/QĐ - UBND của UBND tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương giai đoạn 2007 - 2010
Người ký
Ngày hiệu lực 06/12/2010
Công báo Công báo số 02