Quyết Định 26/2022/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 26/2022/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 23/06/2022
Trích yếu Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai
Người ký Trịnh Xuân Trường
Ngày hiệu lực 05/07/2022
Công báo Công báo số 7