Quyết Định 25/2022/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 25/2022/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 17/06/2022
Trích yếu Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lào Cai
Người ký Trịnh Xuân Trường
Ngày hiệu lực 01/07/2022
Công báo Công báo số 7