Quyết Định 22/2022/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 22/2022/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 09/06/2022
Trích yếu Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 08/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Lào Cai
Người ký Trịnh Xuân Trường
Ngày hiệu lực 20/06/2022
Công báo Công báo số 7