Quyết Định 21/2022/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 21/2022/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 03/06/2022
Trích yếu Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lào Cai
Người ký Trịnh Xuân Trường
Ngày hiệu lực 15/06/2022
Công báo Công báo số 7