Nghị Quyết 33/2006/NQ – HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 33/2006/NQ – HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 06/12/2010
Trích yếu Nghị quyết số 33/2006/NQ – HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn chương trình giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2007
Người ký
Ngày hiệu lực 06/12/2010
Công báo Công báo số 01