Quyết Định 14/2022/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 14/2022/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 30/03/2022
Trích yếu Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký Trịnh Xuân Trường
Ngày hiệu lực 15/04/2022
Công báo Công báo số 6