Nghị Quyết 29/ 2006/ NQ- HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 29/ 2006/ NQ- HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 06/12/2010
Trích yếu Nghị quyết số 29/ 2006/ NQ- HĐND của HĐND tỉnh Phê chuẩn định mức dự toán chi thường xuyên; phân bổ nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm ( %) phân chia nguồn thu ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương; thời kỳ ổn định ngân sách địa phương; thời gian quyết định dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương giai đoạn 2007 - 2010
Người ký
Ngày hiệu lực 06/12/2010
Công báo Công báo số 01