Quyết Định 46/2021/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 46/2021/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 12/08/2021
Trích yếu Quyết định số 46/2021/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 85/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký Trịnh Xuân Trường
Ngày hiệu lực 12/08/2021
Công báo Công báo số 10