Quyết Định 45/2021/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 45/2021/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 12/08/2021
Trích yếu Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định chế độ hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, một số đối tượng chính sách; quản lý, sử dụng quỹ khám chữa bệnh người nghèo tỉnh Lào Cai
Người ký Trịnh Xuân Trường
Ngày hiệu lực 25/08/2021
Công báo Công báo số 10