Nghị Quyết 18/2021/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 18/2021/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 16/07/2021
Trích yếu Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND Ban hành quy định chế độ chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lào Cai
Người ký Vũ Xuân Cường
Ngày hiệu lực 01/08/2021
Công báo Công báo số 08