Chỉ thị 02/2010/CT-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 02/2010/CT-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 12/04/2010
Trích yếu Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND của UBND tỉnh về việc Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cây trồng – vật nuôi trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 12/04/2010
Công báo Công báo số 06