Nghị Quyết 14/2021/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 14/2021/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 16/07/2021
Trích yếu Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, một số mức trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký Vũ Xuân Cường
Ngày hiệu lực 01/08/2021
Công báo Công báo số 08