Quyết Định 24/2021/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 24/2021/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 07/05/2021
Trích yếu Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND Ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng cổng dịch vụ công tích hợp một cửa điện tử tỉnh Lào Cai
Người ký Trịnh Xuân Trường
Ngày hiệu lực 20/05/2021
Công báo Công báo số 06