Quyết Định 19/2021/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 19/2021/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 01/04/2021
Trích yếu Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
Người ký Giàng Thị Dung
Ngày hiệu lực 15/04/2021
Công báo công báo số 05