Quyết Định 17/2021/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 17/2021/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 29/03/2021
Trích yếu Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lào Cai
Người ký Trịnh Xuân Trường
Ngày hiệu lực 10/04/2021
Công báo công báo số 05