Quyết Định 16/2021/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 16/2021/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 26/03/2021
Trích yếu Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND V/v sửa đổi một số điều của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh Lào Cai
Người ký Trịnh Xuân Trường
Ngày hiệu lực 10/04/2021
Công báo công báo số 05