Nghị Quyết 03/2021/NQ
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 03/2021/NQ
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 09/04/2021
Trích yếu Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND Sửa đổi một số điều của Quy định về các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
Người ký Đặng Xuân Phong
Ngày hiệu lực 20/04/2021
Công báo công báo số 05