Nghị Quyết 02/2021/NQ
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 02/2021/NQ
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 09/04/2021
Trích yếu Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND Về việc giảm mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu; mức thu đóng góp từ khai thác khoáng sản để đầu tư hạ tầng giao thông và khắc phục môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19
Người ký Đặng Xuân Phong
Ngày hiệu lực 15/04/2021
Công báo công báo số 05