Nghị Quyết 01/2021/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 01/2021/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 09/04/2021
Trích yếu Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND Ban hành Quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký Đặng Xuân Phong
Ngày hiệu lực 20/04/2021
Công báo công báo số 05