Quy định 08/2021/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quy định
Số, ký hiệu 08/2021/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 02/02/2021
Trích yếu Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND Sửa đổi khoản 2, Điều 3, bản Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
Người ký Trịnh Xuân Trường
Ngày hiệu lực 10/02/2021
Công báo Công báo số 03