Quyết Định 07/2021/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 07/2021/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 25/01/2021
Trích yếu Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Người ký Trịnh Xuân Trường
Ngày hiệu lực 03/02/2021
Công báo Công báo số 03